Perfekte
për familjen

Vila Dyshe

Më shumë hapësirë për ty dhe familjen tënde, në një ambient mbresëlënës.

201.78 m²

Sipërfaqja Totale (mbitokë, me ballkone)

280.6 m²

Sipërfaqja Totale (me bodrum)

4

Nr. Total i Njësive

2

Vende Parkimi

1

Pishinë e Dedikuar

Planimetria

Na kontaktoni në whatsApp